ITI – Shri Ganesh Industrial Training Institute

श्री झेंडूजी महाराज शैक्षणिक व क्रीडा मंडळ चितोडे संचालित,

श्री गणेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यावल

SHRI GANESH ITI

share-round
notification-bell

आय टी आय तील विद्यार्थ्यांना फी पत्रीपुर्ती चा लाभ घेण्याची शेवटची संधी.

आयटीआय तील विद्यार्थ्यांना ही प्रतिपूर्ती चा लाभ घेण्याची शेवटची संधी एकतीस तारीख असून ज्या विद्यार्थ्यांनी अद्यापही अर्ज केलेले नसतील अशा विद्यार्थ्यांनी 31 तारखेपर्यंत आपले ही प्रतिपूर्ती फॉर्म भरून घ्यावे.
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – 31-03-2022
अर्ज करण्यासाठी अर्ज करा

Leave a Comment

Your email address will not be published.

WELCOME TO SGITI YAWAL

Newsletter

Sign up to our newsletter

Login