Shri Ganesh Pvt Industrial Training Institute

Affiliated By - NCVT (State Govt & DGET New Delhi)
SHRI GANESH Pvt. INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE

Add - Satod road near New Tahasil office Yawal Tal Yawal Dist Jalgaon

Affiliated By - NCVT (State Govt & DGET New Delhi)

SHRI GANESH PVT. ITI

NIMI ELECTRICIAN TEST-5

96

NIMI ELECTRICIAN TEST-5

1 / 20

रेझिस्टरचे नाव काय ?

2 / 20

कलर कोडींग रेझीस्तारच्या रेझीस्टन्स व्हॅल्युची गणना करा?

3 / 20

PAB=5==w,QBC=300w ,SA0=15w संतुलित स्तिथीत विटस्टोन ब्रिज नेटवर्क मधील अज्ञात प्रतिकार ‘RDC’ चे मूल्यमोजा?

4 / 20

कोणत्या सामग्रीमध्ये नकारत्मक तापमान सह-कार्यक्षम गुणधर्म आहे?

5 / 20

ओमच्या नियमामध्ये कोणत्या विद्युत प्रमानांशी संबधित आहेत?

6 / 20

समांतर सर्किट मधील प्रतिरोधक चे मूल्य मोजा?

7 / 20

एक शाखा उघडल्यास समांतर सर्किटचा काय परिणाम होतो ?

8 / 20

प्रतीरोधकतेचे एकक काय आहे?

9 / 20

सर्किट ब्रेकर्स मध्ये आर्क क्वेचींग संरक्षणासाठी कोणत्या प्रकारचे रेझिस्टर वापरले जाते?

10 / 20

कलर कोडींग पद्धतीने रेझिस्टन्सचे मूल्य मोजा?

11 / 20

मालिका सर्किटचा वापर कोणता आहे?

12 / 20

सिरीज सर्किट मध्ये उघडलेल्या रेझिस्टरवर काय परिणाम होतो?

13 / 20

R3रेझिस्टरमध्ये प्रतिरोध मूल्याची गणना करा?

14 / 20

ab’बिंदू कमी केल्यास सर्किटचा काय परिणाम होतो?

15 / 20

रेझीस्टरचे रेझीस्टन्स व्हॅल्यु वाढल्याने त्यचे नाव काय असेल ?

16 / 20

विजेचे प्रमाण (Q)चे सूत्र काय आहे?

17 / 20

वाहकतेचे एकक काय आहे?

18 / 20

ओहम (Ω)प्रती डिग्री (°C) प्रतीकारातील बदल कोणता?

19 / 20

बॅटरी धृवियता तपासण्यासाठीकोणत्या प्रकरचे मीटर वापरले जाते?

20 / 20

सिरीज सर्किट मध्ये रेझीस्टर’R2′ मध्ये होल्टेज ड्राप किती आहेत?

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top