Shri Ganesh Pvt Industrial Training Institute

Affiliated By - NCVT (State Govt & DGET New Delhi)
SHRI GANESH Pvt. INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE

Add - Satod road near New Tahasil office Yawal Tal Yawal Dist Jalgaon

Affiliated By - NCVT (State Govt & DGET New Delhi)

SHRI GANESH PVT. ITI

Employability Skill Test – 1

Employability Skill Second Year Test – 1

ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मॉक टेस्ट: एम्प्लॉयबिलिटी स्किलच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांची विषयवार चाचणी. ऑनलाइन मॉक टेस्टद्वारे आगामी NCVT CBT परीक्षेची तयारी करा. निम्मी पॅटर्न आणि नवीनतम अभ्यासक्रमावर आधारित एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मॉक टेस्ट सिरीज तयार केली आहे.

Employability Skill Test – 16

निमी मॉक टेस्ट सर्व CITS, CTS, ATS Trades Computer Base Test (CBT) परीक्षा मॉक टेस्ट येथे. ITI मॉक टेस्ट सर्व ITI ट्रेड्स NIMI प्रश्न ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये. निमी ऑनलाइन चाचणी भारत कौशल्य प्रश्न मॉक चाचणी, ITI mcqs. Ncvt ऑनलाइन मॉक टेस्ट NIMI प्रश्न बँक आधारित ऑनलाइन CBT परीक्षा चाचणी येथे आहे.

Employability Skill Test – 15

निमी मॉक टेस्ट सर्व CITS, CTS, ATS Trades Computer Base Test (CBT) परीक्षा मॉक टेस्ट येथे. ITI मॉक टेस्ट सर्व ITI ट्रेड्स NIMI प्रश्न ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये. निमी ऑनलाइन चाचणी भारत कौशल्य प्रश्न मॉक चाचणी, ITI mcqs. Ncvt ऑनलाइन मॉक टेस्ट NIMI प्रश्न बँक आधारित ऑनलाइन CBT परीक्षा चाचणी येथे आहे.

Employability Skill Test – 14

निमी मॉक टेस्ट सर्व CITS, CTS, ATS Trades Computer Base Test (CBT) परीक्षा मॉक टेस्ट येथे. ITI मॉक टेस्ट सर्व ITI ट्रेड्स NIMI प्रश्न ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये. निमी ऑनलाइन चाचणी भारत कौशल्य प्रश्न मॉक चाचणी, ITI mcqs. Ncvt ऑनलाइन मॉक टेस्ट NIMI प्रश्न बँक आधारित ऑनलाइन CBT परीक्षा चाचणी येथे आहे.

Employability Skill Test – 13

निमी मॉक टेस्ट सर्व CITS, CTS, ATS Trades Computer Base Test (CBT) परीक्षा मॉक टेस्ट येथे. ITI मॉक टेस्ट सर्व ITI ट्रेड्स NIMI प्रश्न ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये. निमी ऑनलाइन चाचणी भारत कौशल्य प्रश्न मॉक चाचणी, ITI mcqs. Ncvt ऑनलाइन मॉक टेस्ट NIMI प्रश्न बँक आधारित ऑनलाइन CBT परीक्षा चाचणी येथे आहे.

Employability Skill Test – 12

निमी मॉक टेस्ट सर्व CITS, CTS, ATS Trades Computer Base Test (CBT) परीक्षा मॉक टेस्ट येथे. ITI मॉक टेस्ट सर्व ITI ट्रेड्स NIMI प्रश्न ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये. निमी ऑनलाइन चाचणी भारत कौशल्य प्रश्न मॉक चाचणी, ITI mcqs. Ncvt ऑनलाइन मॉक टेस्ट NIMI प्रश्न बँक आधारित ऑनलाइन CBT परीक्षा चाचणी येथे आहे.

Employability Skill Test – 1

निमी मॉक टेस्ट सर्व CITS, CTS, ATS Trades Computer Base Test (CBT) परीक्षा मॉक टेस्ट येथे. ITI मॉक टेस्ट सर्व ITI ट्रेड्स NIMI प्रश्न ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये. निमी ऑनलाइन चाचणी भारत कौशल्य प्रश्न मॉक चाचणी, ITI mcqs. Ncvt ऑनलाइन मॉक टेस्ट NIMI प्रश्न बँक आधारित ऑनलाइन CBT परीक्षा चाचणी येथे आहे.

error: Content is protected !!
Scroll to Top