ITI विद्यार्थ्यांना फी प्रतिकृतीचा लाभ घेण्यासाठी शेवटची संधी..

शैक्षणिक वर्ष 2021/22 तसेच 2022/23 या वर्षातील प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी त 30 एप्रिल पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आलेली आहे. तरी ज्या विद्यार्थ्यांनी अद्यापही आपले स्कॉलरशिप फॉर्म भरलेले नाही असा विद्यार्थ्यांना एक संधी म्हणून आपले फॉर्म भरून घ्यावे जेणेकरून ती पत्रिका पासून कोणी वंचित राहणार नाही.. फॉर्म भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे खालील प्रमाणे.. 1) आधार कार्ड 2) कास्ट …

ITI विद्यार्थ्यांना फी प्रतिकृतीचा लाभ घेण्यासाठी शेवटची संधी.. Read More »